top of page

Ingrid is een kunstenares in hart en nieren. Meestal schildert ze abstract en op groot formaat. Organische vormen verwerkt ze vaak in meerdere kleurlagen met een spannende penseelvoering en interessante suggestieve vlakken. Ze schildert volledig op intuitie en harmonieus. Ze exposeert regelmatig en verkoopt haar schilderijen.

Ingrid is an artist at heart. She usually paints abstractly and in large format. She often processes organic shapes in multiple layers of colour with an exciting brush lining and interesting evocative surfaces. She paints entirely on intuition and harmoniously. She exhibits regularly and sells her paintings.

bottom of page