top of page

Jana schildert al een tijdje en is zeer kritisch op haar eigen werk. Ze levert soms lange gevechten, maar houdt vol totdat het goed is. Haar schilderijen zijn van hoge kwaliteit, maar helaas niet te koop. Daar zijn ze haar te dierbaar voor.

Jana has been painting for a while and is very critical of her own work. She sometimes delivers long fights, but perseveres until it's okay. Her paintings are of high quality, but unfortunately not for sale. They're too dear to her for that.

bottom of page