top of page

Carla schildert graag natuurlijke voorstellingen, waarbij ze haar werken met heel veel geduld tot een een mooi resultaat brengt. Het maakt haar niet uit hoe lang het duurt; als het maar goed wordt. Ze heeft zichbaar veel plezier tijdens de les.

Carla likes to paint natural representations, in which she brings her works to a beautiful result with a lot of patience. She doesn't care how long it takes; as long as it gets right. She's having a lot of fun in the learningprocess.

bottom of page