top of page

MIJN CURSISTEN (houd cursor op 'my students' om te kunnen scrollen)

MY STUDENTS (keep cursor on 'my students' to scrol)

Monique's Atelier|cursistenwerk

Op de volgende pagina's kun je schilderijen van mijn cursisten vinden. Deze mensen hebben de afgelopen jaren al veel mooie werken gemaakt. Je kunt deze werken per cursist apart bekijken. Sommige werken zijn zelfs te koop.

On the following pages you can find paintings by my students. These people have already made a lot of beautiful works in recent years. You can view these works separately per student. Some works are even for sale.

bottom of page