top of page

Karin schildert in diverse stijlen en maakt ook graag opdrachten voor anderen. Het zijn meestal kleurrijke voorstellingen en figuratief. Ze is precies en heel geduldig. Haar enthousiasme voor het schilderen is meteen terug te zien in haar werken.

Karin paints in various styles and also likes to make assignments for others. They are mostly colorful performances and figurative. She's precise and very patient. Her enthusiasm for painting is immediately reflected in her works.

bottom of page