top of page

Plony heeft veel plezier in het schilderen en daagt zichzelf graag uit tot het schilderen van mooie landschappen. Ze worden meestal naar voorbeeld van foto's gemaakt, die voor haar vaak een herinnering aan mooie momenten zijn. Het Zeelandse landschap is daarmee haar favoriete omgeving. 

Plony has a lot of fun in painting and likes to challenge herself to paint beautiful landscapes. They are usually made after the example of photos, which for her are often a reminder of beautiful moments. The Zeeland landscape is therefore her favorite environment.


bottom of page