top of page

Diny schildert al jaren en is erg creatief. Ze werkt helemaal op gevoel en laat zich volledig leiden hierdoor.

Abstract werken heeft hierbij dan ook haar grote voorkeur.

Diny has been painting for years and is very creative. She works entirely on intuition and is completely guided by this. Abstract work is therefore her main preference.

bottom of page