top of page

Jessy is zeer creatief en heeft veel talent voor tekenen naar het leven. Ze gebruikt dan ook geen rasters of andere hulpmaterialen om een portret op te zetten, maar schetst het nodige eerst met potlood uit de losse pols. Ook schildert ze met veel bravour en liefst abstract. Ze is erg leergierig en staat altijd open voor opbouwende kritiek.

Jessy is very creative and has a lot of talent for drawing to life. She therefore does not use grids or other auxiliary materials to set up a portrait, but first sketches the necessary with pencil from the loose wrist. She also paints with a lot of bravery and preferably abstract. She is very eager to learn and is always open to constructive criticism.

bottom of page