top of page

Corrie schildert al een hele tijd en werkt graag in verschillende stijlen, al naar gelang de opdracht die ze voor iemand maakt. Figuratieve voorstellingen hebben haar voorkeur, maar ze kan ook heel goed met grote losse toets abstractere schilderijen maken die geinspireerd zijn op de stijl van Maria de Vries. Ze schildert veel in haar eigen tijd en neemt graag opbouwende kritiek ter harte, wat ook te zien is aan haar groei.

Corrie has been painting for a long time and likes to work in different styles, depending on the assignment she makes for someone. Figurative representations are her preference, but she can also very well make abstract paintings with a large single touch that are inspired by the style of the artist Maria de Vries. She paints a lot in her own time and likes to take constructive criticism to heart, which can also be seen in her growth.

bottom of page