top of page

Corrie maakt graag kleurrijke figuratieve schilderijen; vaak naar voorbeeld. Wel geeft ze daar vaak haar eigen draai aan. Ze doet altijd enthousiast mee en heeft enorme groei doorgemaakt. Haar verfgebruik en penseelvoering zijn steeds losser geworden, wat haar schilderijen zeer ten goede komen.

Corrie likes to make colorful figurative paintings; often following the example. However, she often puts her own spin on this. She is always enthusiastic and has experienced enormous growth. Her paint use and brushwork have become increasingly loose, which greatly benefits her paintings.

bottom of page